216 accountants
Blogs & Vlogs

De impact van het regeerakkoord op jouw inkomen?

De nieuwe kabinetsplannen hebben de nodige impact op jouw financiën. Grote vraag is natuurlijk ga je er de komende jaren financieel op vooruit of achteruit?

Inkomstenbelasting

Op dit moment kennen wij in de inkomstenbelasting een progressief tarief bestaande uit vier schijven. In combinatie met verschuldigde premies geldt een minimumtarief van 36,55% en een toptarief van 52%. In het Regeerakkoord worden in 2019 de vier schijven naar twee schijven gereduceerd met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Dit toptarief ga je betalen als jouw belastbaar inkomen in box 1 boven de € 68.600 uitkomt. Onder belastbaar inkomen wordt verstaan het inkomen uit werk en woning waarin de aftrekposten, zoals hypotheekrente, zijn meegenomen.

Grote kans dat jij als ondernemer tot de gelukkigen behoort met een huidig inkomen boven de € 67.000 bruto per jaar. Deze groep zal er vanaf 2019 op vooruitgaan. Van een salaris van bijvoorbeeld € 80.000 bruto per jaar houd je nu € 46.763 over, vanaf 2018 € 46.903 en vanaf 2019 € 49.024. Na een kleine teruggang in 2018 ga je er in 2019 op vooruit. In onderstaande voorbeeld houd je € 188 netto per maand extra over ten opzichte van nu.

Voor het merendeel van de werkenden in ons land zal de belasting (met premies) over inkomen omlaaggaan. Het gaat om mensen bij wie het inkomen nu voor een deel in de 2e, 3e en 4e belastingschijf valt. Stel je verdient nu een inkomen van € 50.000 bruto per jaar. Dan betaal je in 2017 € 19.902 aan belasting, in 2018 € 19.567 en vanaf 2019 € 18.465. Al met al houd je  vanaf 2019 ongeveer € 120 netto per maand meer over van jouw salaris.

Voor mensen die minder dan € 20.000 bruto per jaar verdienen zal de belasting vanaf 2019 iets hoger uitvallen. Stel iemand verdient nu € 17.000 bruto per jaar. Dan houdt hij of zij er nu € 10.787 netto aan over en vanaf 2019 € 10.722. Al met al een achteruitgang van ruim € 5 netto per maand.

2017 (tot AOW) Bruto-inkomen Tarief Belasting
1 t/m € 19.982 36,55% €   7.303
2 € 19.983 t/m € 33.791 40,80% € 12.937
3 € 33.792 t/m € 67.072 40,80% € 26.515
4 Vanaf € 67.073 52,00%

 

2018 (tot AOW) Bruto-inkomen Tarief Belasting
1 t/m € 20.142 36,55% €   7.361
2 € 20.143 t/m € 33.994 40,85% € 13.029
3 € 33.994 t/m € 68.507 40,85% € 27.127
4 Vanaf € 68.508 51,95%

 

Vanaf 2019 (tot AOW) Bruto-inkomen Tarief Belasting
1 t/m € 68.600 36,93% € 25.333
2 Vanaf € 68.600 49,50%


Figuur 1: Tarieven inkomstenbelasting box 1 voor belastingplichtigen tot AOW-leeftijd

Gepensioneerden

Voor gepensioneerden zullen er volgens het Regeerakkoord vanaf 2019 drie belastingschijven bestaan. Het lage belastingtarief (met premies) in de tweede schijf van 22,95% verdwijnt, wat voor sommigen een extra belastingverlaging betekent (zie figuur 2). Daar komt bij dat de ouderenkorting met € 160 euro omhoog gaat.

Verder gaat de arbeidskorting omhoog evenals de algemene heffingskorting, maar niet iedereen zal deze verhoging ontvangen. Deze twee heffingskortingen blijven namelijk inkomensafhankelijk. Sterker nog: de afbouw van de hoogte van de heffingskortingen wordt steiler. Met andere woorden, je verliest steeds meer heffingskorting naarmate je meer inkomen hebt.

2017 (AOW) Bruto-inkomen Tarief Belasting
1 t/m € 19.982 18,65% €   3.726
2 € 19.983 t/m € 33.791 22,90% €   6.888
3 € 33.792 t/m € 67.072 40,80% € 20.466
4 Vanaf € 67.073 52,00%

 

2018 (AOW) Bruto-inkomen Tarief Belasting
1 t/m € 20.142 18,65% €   3.756
2 € 20.143 t/m € 33.994 22,95% €   6.934
3 € 33.994 t/m € 68.507 40,85% € 21.032
4 Vanaf € 68.508 51,95%

 

Vanaf 2019 (AOW) Bruto-inkomen Tarief Belasting
1 t/m € 34.404 18,65% €   6.416
2 € 34.404 t/m € 68.599 36,93% € 19.044
3 Vanaf € 68.600 49,50%


Figuur 2: Tarieven inkomstenbelasting box 1 voor belastingplichtigen geboren na 1945

Op basis van voorgaande cijfers kunnen we concluderen dat zo’n 72% van de werkenden vanaf 2019 netto meer van zijn salaris overhoudt. In deze cijfers is geen rekening gehouden met andere maatregelen zoals heffingskorting, btw-verhoging of hypotheekrenteaftrek, zodat deze cijfers niet zoveel zeggen over jouw werkelijke inkomen en koopkracht. In deel 2 van deze blog ga ik in op de wijzigen in de hypotheekrenteaftrek en de Wet Hillen.

Let op! Het effect van de berekeningen in dit artikel is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Wil jij weten wat de gevolgen zijn voor jouw persoonlijke situatie neem dan contact met ons op. Onze 216 adviseurs staan je graag bij.


Misschien vind je dit ook interessant:

Feedback