Liquiditeitsprognose; continu interactief proces - 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants
Blogs

Een liquiditeitsprognose is een continu interactief proces en geen eenmalige waarheid

In deze moeilijke tijden is (on)zekerheid over liquiditeit en de druk op het werkkapitaal een intensieve en soms ook stress volle bezigheid voor de ondernemer. Liefst wilt u als ondernemer vooruit kijken hoe uw liquiditeit ontwikkeld. Zodat u hierop tijdig actie kunt ondernemen.

Tooling

Gelukkig kan de accountant met de juiste tooling (of een Excel sheet) hierbij ondersteuning bieden. Vaak wordt  gebruik gemaakt van statische informatie, zoals een auditfile (computer bestand met boekhoud transacties over een boekjaar) en/of een MT940 (computer bestand met banktransacties bepaalde periode). Op basis van deze informatie wordt dan een prognose vastgesteld op basis van trends en verwachte investeringen. Voor een ondernemer is dit vaak een uitdaging om uit diverse systemen deze bestanden correct aan te leveren. Deze prognose, gebaseerd op een moment opname, dient dan als basis voor verdere dienstverlening, zoals een bijvoorbeeld een financieringsaanvraag.

Dit proces is erg arbeidsintensief voor de accountant, wat resulteert in een flinke kostenpost voor de ondernemer. Kan dit niet sneller, efficiënter (goedkoper) en betrouwbaarder op basis van gestandaardiseerde datastromen?

Data-driven

Als data-driven organisatie is 216 Accountants continu op zoek naar vernieuwende software spelers in de markt, die middels innovatieve technologie en gebruik maken van standaardisatie om deze uitdagingen en de administratieve lasten kunnen verlagen. Een mooi voorbeeld is de prognose tool van Quest. Een cloud oplossing om heel precies de cash flow (i.e. rolling) forecasting & (whatif) scenario’s door te rekenen voor het mkb. Daarop kunnen waarschuwingen geplaatst worden voordat de ondernemer in eventuele problemen komt. Het gaat om toekomst gericht advies. Bovendien biedt het een bibliotheek aan formulieren om te delen voor financieringsaanvragen etc.

Continuous Rolling Forward Cash Flow Management

Het grote voordeel van Quest is dat het niet werkt op basis van statische Auditfiles of MT940 bestanden, maar een directe koppeling legt met een boekhoudpakket t.b.v. real-time data en gebruik maakt van de RGS (Referentie Grootboekschema) en standaardisatie om eenvoudig en snel een prognose op te stellen a.h.v. verschillende scenario’s. Aangezien Quest direct aan de bron is gekoppeld, kan elke maand opnieuw a.h.v. actuele stuurinformatie de prognose worden getoetst en eventueel kan in overleg met de klant een scenario worden aangepast. Continuous rolling forward cash flow management zou een mooie term kunnen zijn. Uniek in de markt. Met ook nog een innovatieve roadmap, waaronder de intentie om ook online samenwerking tussen klant en ondernemer mogelijk te maken. En natuurlijk het faciliteren van “een druk op de knop” bankrapportage t.b.v. een financieringsaanvraag, dat digitaal in de juiste XBRL format aangeleverd kan worden naar de uitvragende partij.

Proactief

Samen met deze partner maken wij deze tool klaar voor de markt, zodat wij als 216 Accountants maar ook andere accountantskantoren van deze unieke oplossing straks gebruik kunnen maken. Vanuit onze klantenkring gaan wij proactief klanten adviseren hierin. Mocht u als ondernemer geïnteresseerd zijn in deze vernieuwende vorm van dienstverlening, neem dan contact op!

Contact 216