WHOA om faillissement te voorkomen - 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants
Blogs

WHOA om faillissement te voorkomen

De bedreiging van financieel onvermogen van een ondernemer als gevolg van de beperkingen door de Coronacrisis neemt toe. Ondanks de ondersteunende regelingen moeten wij rekeningen houden met een toename van het aantal faillissementen. En elke ondernemer heeft hiermee helaas te maken, want inkomsten kunnen uitblijven. Terwijl de schuldenlast toeneemt. Kan een faillissement voorkomen worden? Wat als u als bedrijf in de kern gezond bent, maar door de huidige beperkingen van Covid-19 een te zware schuldenlast heeft opgebouwd. Wat voor opties zijn er?

Bestaande opties voor bedrijven in zwaar weer

Schuldeisers- of wel crediteurenakkoord (voorkomen faillissement)

Alle of een bepaalde groep schuldeisers krijgen een bepaald percentage van hun vordering uitbetaald. Voor de restantvordering wordt finale kwijting verleend. Vereist instemming alle betrokken schuldeisers. Hierdoor is dit instrument vaak ingewikkeld en tijdrovend. Werkt één of enkele schuldeisers niet mee, dan helaas richting instrument 2.

Surseance van betaling (voorkomen faillissement)

Uitstel van betaling crediteuren voor bepaalde periode wat is aangevraagd bij de rechter.

Faillissement

De onderneming of enkele schuldeisers vragen faillissement aan bij de rechtbank. Hierna zal er een curator aangesteld worden, die beheert en verkoopt de bezittingen van de failliete boedel.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Sinds 26 mei jl. is er een nieuw instrument ter voorkoming van faillissement (deze moet nog wel langs de Eerste Kamer). Deze wet is al enkele jaren in behandeling geweest, maar door de huidige situatie versneld nu behandeld. De WHOA is een onderhands akkoord over herstructurering tussen schuldenaar en zijn schuldeisers, waarbij de rechter dit akkoord bekrachtigd. Hierdoor is het ook mogelijk om ook die partijen die niet meewerken, aan dit akkoord te binden.

Tijdig adviseren

Hoe deze wet straks in de praktijk ondersteuning gaat bieden aan ondernemers in zwaar weer moet nog uitwijzen. Mocht u als ondernemer te maken hebben met een toenemende zware schuldenlast, laat u dan tijdig adviseren door uw adviseur. Of neem contact op met één van onze 216 kantoren bij u in de buurt.

Neem contact op!