216 accountants

Prijsverhoging Diensten 216

10 december 2020

Beste relatie,

Om onze service en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, zijn wij genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren per 1 januari 2021 voor onze dienstverlening. Wij realiseren dat een prijsverhoging in deze bijzondere tijden vervelend is en hebben derhalve de prijsindexatie voor onze overeengekomen prijzen en voorschotten beperkt tot 2.0% Hiermee sluiten wij aan bij de gemiddelde dienstenprijsindex van accountants, boekhouders en belastingconsulenten van 2.2% in 2020.

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze informatie voldoende hebben geïnformeerd en kijken uit naar een fijne voortzetting van onze samenwerking.

Namens ons gehele team wensen wij jullie bijzonder fijne kerstdagen toe en alvast een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Richard Smid
Directievoorzitter 216

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dear client,

In order to guarantee our service and quality, we are forced to implement a price increase for our services as of January 1, 2021. We realize that a price increase in these challenging times is inconvenient and have therefore limited the price indexation for our existing price arrangements to 2.0%. This increase is in line with the average services producer price index for accounting, bookkeeping and audit of 2.2% in 2020 in The Netherlands.

We trust that we have informed you sufficiently and look forward to continue our pleasant and constructive relationship.

On behalf of our entire team, we wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year.

Best regards,

Richard Smid
CEO 216