Ik heb een werknemer die niet functioneert - 216

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

Je hebt een werknemer die niet goed functioneert. Je krijgt bijvoorbeeld klachten van klanten over zijn of haar gedrag of je werknemer haalt zijn targets niet. Wat te doen? Ontslag ‘wegens ongeschiktheid voor de functie’ is niet makkelijk en kan alleen als je eerst de volgende stappen hebt doorlopen.

Functie-eisen moeten helder zijn

Allereerst moet duidelijk zijn wat je precies van de werknemer verwacht. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden die bij de baan horen en wat moet je werknemer allemaal kunnen. Kortom: een goede functiebeschrijving is belangrijk.

Aanbod van scholing

Als werkgever moet je je werknemers genoeg ruimte geven om zichzelf bij te scholen, anders kun je diegene niet ontslaan. Dus ga na of je werknemer de trainingen en opleidingen mocht volgen om zijn werk goed te kunnen doen.

Verbetertraject met elkaar afspreken

Iedereen verdient een tweede kans. Of meerdere. Dus als je vindt dat je werknemer niet functioneert, ga je eerst in gesprek om samen objectief vast te leggen wat er beter moet. De werknemer dient een reële kans te krijgen om zichzelf te verbeteren, eventueel met hulp en coaching van jou als werkgever. Ga tijdens dat traject regelmatig met elkaar om de tafel om te zien of het de goede kant op gaat. Spreek af en leg vast wat er gebeurt als er binnen de afgesproken periode niet genoeg verbetert. Vergeet ook de eindevaluatie niet.

By the way: als een van de verbeterpunten ‘het halen van je targets’ is, dan mag je die niet als slecht beoordelen als je werknemer daar niks aan kan doen. Bijvoorbeeld in geval van een economische crisis…

Kijken naar herplaatsing

Het hele verbetertraject doorlopen zonder het gewenste resultaat? Dan moet je eerst nog kijken of diegene misschien beter op z’n plek is op een andere functie binnen het bedrijf. Pas als dát ook niet kan, kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Andere redenen voor ontslag:

  • bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen
  • faillissement
  • langer dan twee jaar onafgebroken ziek (arbeidsongeschikt)
  • verwijtbaar handelen door de werknemer
  • duurzaam verstoorde arbeidsrelatie
  • zeer regelmatig ziekteverzuim