Ik kan de rekening niet meer betalen - 216

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

Het is altijd vervelend als je een rekening niet kunt betalen. Zeker als ondernemer. Soms is dit het gevolg van niet kort genoeg op de spreekwoordelijke ‘bal’ zitten, soms van factoren van buitenaf. Wat de reden ook is, het is van belang om hier als ondernemer op te anticiperen. In dit korte artikel bespreken we een aantal mogelijkheden.

Schulden: hoe ga je ermee om?

Het kan zijn dat schulden aan de bank, leveranciers of de belastingdienst zo zijn opgelopen dat het lijkt alsof je onderneming niet meer te redden is. Toch zijn er in een dergelijke situatie mogelijkheden. Als je tot een rendabele exploitatie kunt komen is er vaak veel mogelijk. Uiteraard is het moeilijk om direct in een artikel te zeggen hoe je tot een rendabele exploitatie kan komen, onze adviseurs helpen hier graag mee middels een rendementsanalyse.

Rendabele exploitatie

Als het mogelijk is om tot een rendabele exploitatie te komen, is het van belang om te bekijken hoeveel extra liquiditeit er nodig is voor deze rendabele exploitatie. Vaak is het moeilijk extra liquiditeiten aan te trekken, maar en zijn ook andere manieren.

Je kunt hierbij denken aan het liquide maken van bezittingen. Via een sales-and-leasbackconstructie kan je bijvoorbeeld je pand verkopen en terug leasen. Of zijn er misschien bedrijfsmiddelen die slechts sporadisch gebruikt worden, mogelijk zijn deze op dat moment ook extern te huren.

Sluiten crediteurenakkoord

Een andere mogelijkheid is het sluiten van een crediteurenakkoord. Het gaat dan om een zogenaamd buitengerechtelijk crediteurenakkoord. Als ondernemer doe je een voorstel om een gedeelte van de schuld weg te strepen onder het aangaan van een betalingsregeling. Bij een crediteurenakkoord moet wel direct het resterende deel van de schuld betaald worden, dit kost dus direct liquide middelen.

De term crediteur is in deze zin ruim. De bank of belastingdienst willen bijvoorbeeld ook onder voorwaarden meewerken aan crediteurenakkoorden. Ga de mogelijkheden na en ga niet zomaar bij de pakken neerzitten! Doortastendheid en voortvarendheid is vaak geboden.

Advies

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en doorrekenen van herstructureringsplannen. Maar mocht op basis van de doorrekening de conclusie worden getrokken dat het niet haalbaar is kunnen wij ook ondersteunen. Wij adviseren graag over de manier om te komen tot de beste financiële afwikkeling.

Kun je wel wat hulp gebruiken? Neem dan direct contact met ons op. We zorgen samen voor een passende oplossing.