Subsidies werven personeel - 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

Veel personeelssubsidies zijn gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. De overheid wil er met een financiële bijdrage voor zorgen dat ze makkelijker aan de slag komen. Daar liggen dus financiële voordelen voor jou als werkgever. Om van deze voordelen gebruik te maken, moet je je wel eerst goed in de regelingen en hun voorwaarden verdiepen en bekijken hoe ze in je personeelsbeleid passen.

Mobiliteitsbonus

Neem je een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan heb je als werkgever drie jaar lang recht op een mobiliteitsbonus. Het gaat om de volgende bedragen:

Voor wie?

  • Uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder -> Jaarlijkse bonus: € 7.000
  • Arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient -> Jaarlijkse bonus: € 7.000
  • Arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken -> Jaarlijkse bonus: € 3.500

Proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte

Een voorwaarde voor de mobiliteitsbonus is dat de werknemer een doelgroepverklaring van het UWV heeft. Daarin staat dat hij een uitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. Je mag maar één mobiliteitsbonus toepassen. Dus als de werknemer in twee categorieën valt (uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder én arbeidsgehandicapt), dan krijg je alleen de mobiliteitsbonus voor arbeidsgehandicapten. Je krijgt de bonus in de vorm van een korting op de premies van werknemersverzekeringen die je betaalt als werkgever.

Wil je een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte wel aannemen, maar eerst kijken of hij geschikt is voor een functie? Dan kun je een proefplaatsing voorstellen. Tijdens een periode van twee maanden (te verlengen tot zes maanden als dat nodig is) hoef je geen loon te betalen en loopt de uitkering van de werknemer gewoon door. De proefplaatsing is niet helemaal vrijblijvend, want je moet wel beloven dat je diegene daarna een contract van minimaal zes maanden aanbiedt.

Premievrijstelling marginale arbeid

Voor een uitkeringsgerechtigde die je voor minder dan zes aaneengesloten weken in dienst neemt, kun je een vrijstelling van de premies werknemersverzekeringen krijgen: de ‘premievrijstelling marginale arbeid’. Deze vrijstelling is interessant voor werkgevers die te maken hebben met piekperioden, zoals in de landbouw.

Loondispensatie bij Wajongers

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij krijgen tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering. Als je een Wajonger aanneemt, betaal je dankzij loondispensatie maar een deel van het salaris van deze jonggehandicapte. Hoe hoog dat deel is, wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Het UWV neemt de rest van het loon voor zijn rekening. De loondispensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar duren.

Wij kunnen je helpen uitzoeken of en wat in jouw geval verstandig is en bij je bedrijf past.