Nieuwe BTW regels 2021 - 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants
Blogs

Nieuwe BTW regels 2021

Vanaf 1 juli worden nieuwe BTW regels 2021 binnen de Europese Unie ingevoerd. Deze nieuwe BTW-regels kunnen impact hebben op ondernemingen met een webshop. Hieronder de toelichting van de wijzigingen.

Keuze One-Stop-Shop-systeem (OSS)

Vanaf 1 juli 2021 zal de regeling van afstandsverkopen wijzigen. De wijziging heeft tot gevolg dat afstandsverkopen – levering van goederen en diensten aan consumenten en overige niet-ondernemers aan andere EU-lidstaten – worden belast met omzetbelasting in het land waar de consumenten en overige niet-ondernemers zich bevinden, mits de goederen en diensten de grens van € 10.000 per jaar overschrijdt. Om te voorkomen dat in iedere EU-lidstaat afzonderlijk aangifte omzetbelasting moet worden verricht, kan worden gekozen om deze ‘buitenlandse’ prestaties in een aparte (OSS-aangifte) in Nederland te verantwoorden en af te dragen. Dit scheelt veel administratieve lasten.

Invoerregeling I-OSS

Vanaf 1 juli 2021 kunnen goederen afkomstig uit niet-Europese landen, met een waarde van kleiner of gelijk aan € 150, gerapporteerd worden in een invoer OSS-aangifte (I-OSS) waarbij de invoer van goederen uit niet-Europese landen is vrijgesteld van BTW. Deze regeling geldt voor Europese BTW ondernemers, Noorse BTW ondernemers en niet-Europese BTW ondernemers met een vertegenwoordiger in de Europese Unie. De BTW ondernemers die deelnemen aan de I-OSS-regeling ontvangen een speciaal BTW-identificatienummer die zij verstrekken aan de douane voor de BTW-vrijstelling van invoer.

Nieuwe BTW regels 2021 en invoerrechten op aankopen buiten de Europese Unie

Op 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling voor het betalen van invoerrechten en BTW voor zendingen van buiten de Europese Unie met een waarde onder de € 22. De consument zal hierdoor BTW moeten afdragen en invoerrechten moeten betalen over de zending afkomstig buiten de Europese Unie. Hierbij mogen partijen buiten de Europese Unie kiezen of ze het pakketje voorzien van een eigen OSS-nummer en daarmee automatisch de BTW afdragen of dat ze de verantwoordelijkheid bij de consument laten.

Nieuwe BTW regels 2021 en dropshipping

Dropshippen is een vorm van leveren door een BTW ondernemer zonder dat hij zelf het goed in zijn voorraad heeft gehad. De BTW ondernemer heeft een website waarop consumenten goederen kunnen bestellen die rechtstreeks vanuit de leverancier geleverd worden aan de consument zonder tussenkomst van de BTW ondernemer (dropshipper). De BTW ondernemer dient slechts als bemiddelaar tussen de leverancier, veelal uit niet-Europese landen, en tussen de consument. De BTW ondernemer krijgt vervolgens een vergoeding voor de bemiddeling die hij verricht tussen de leverancier en de consument.

Vóór 1 juli 2021 was de BTW ondernemer in een dergelijk geval enkel BTW verschuldigd over de bemiddelingsdienst.

Vanaf 1 juli 2021 geldt er een BTW platformfictie. De BTW platformfictie zorgt ervoor dat er een transactie tussen de leverancier en de BTW ondernemer (dropshipper) ontstaat en een transactie tussen de BTW ondernemer (dropshipper) en de consument. Hierdoor voert de BTW ondernemer de goederen in, waarbij hij gebruik kan maken van de I-OSS-regeling, en levert hij de goederen vervolgens aan de consumenten. Afhankelijk van het vestigingsland van de consument kan de BTW ondernemer gebruik maken van de eerder genoemde OSS-regeling. De BTW platformfictie geldt voor leveringen van goederen aan consumenten in andere EU-lidstaten indien de leverancier buiten de Europese Unie is gevestigd, indien de waarde van de zending kleiner of gelijk is aan € 150.

Registratie belastingdienst

Het is niet verplicht om via bovengenoemde wijze de BTW afhandelingen te doen. Je kunt er ook voor kiezen om in iedere land aangifte te doen.
De onderneming moet zich registreren bij de belastingdienst als deze gebruik wilt maken van deze regeling. Registreren bij de belastingdienst kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Met de OSS aangifte kan geen BTW worden teruggevraagd uit het buitenland.

Moet ik actie ondernemen?

Door deze nieuwe BTW regels 2021 zullen ondernemingen eerder de omzetdrempel per land overschrijden. De grens is namelijk voor iedere EU-land € 10.000. Wanneer je onderneming de drempel overschrijdt, zijn de volgende acties vereist:

  • Je zult een keuze moeten maken voor het wel- of niet gebruiken van de OSS regeling (ook wel unieregeling genoemd).
  • Je dient de website en achterliggende systemen aan te passen zodat de juiste BTW bedragen kunnen worden afgedragen.

Vragen over de nieuwe BTW regels 2021

De boekhouding van je webshop kan complex zijn. Of je website nu groot of klein is, er kunnen altijd uitdagingen ontstaan. Hier helpen wij graag!

Heb je vragen of ben je op zoek naar advies wat betreft de nieuwe BTW regels 2021? Neem dan contact op via de telefoon (088-9955216)mail of stel jouw vraag via onderstaand contactformulier.