Rekening Courant DGA en financierbaarheid- 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

In de dagelijkse financieringspraktijk kom ik ze regelmatig tegen: de BV met een rekening courant verhouding met de DGA. De vraag is of dat wel zo handig is.

Zo op het eerste gezicht lijkt het heel handig. Over en weer zijn de vorderingen en of schulden gemakkelijk te verrekenen. Wat maakt het uit, gesteld kan worden dat het uiteindelijk toch één grote portemonnee is. Maar dit gaat alleen op als de DGA de enige is die ook alles financiert. Of in het omgekeerde geval, als er voldoende geldmiddelen zijn in de BV om de DGA in privé te financieren.

Helaas zie ik vaak dat het ontstaan van de rekening courant verhouding (debet op de balans van de BV) is ontstaan doordat er naast het salaris uit de BV extra geld privé nodig is. Het is immers  gemakkelijk om (tijdelijk) in rekening courant van de zaak te lenen. Nu heb ik altijd geleerd dat bij een gezond gebruik van een rekening courant het saldo fluctueert en ook regelmatig “in de plus” staat. Dit is echter lang niet altijd wat de praktijk laat zien. Daar zie ik vaker een oplopend saldo en vanuit privé geen mogelijkheid om de schuld aan de BV terug te betalen. Geen probleem zolang de BV voldoende rijk is om het te financieren. Maar wat als de BV niet meer zo kapitaalkrachtig is? Wat als er extra financiering nodig is om de groei van de BV te financieren? Dan wordt het lastiger. De bank gaat ineens moeilijke vragen stellen en corrigeert het eigen vermogen van de BV met de rekening courant schuld van de DGA, waardoor de financierbaarheid van de BV slechter wordt.

Ook de belastingdienst (die de rekening courant met de BV als speerpunt heeft benoemd in de jaarlijkse controles) kan moeilijk gaan doen bij telkens oplopende rekening courantverhoudingen. Heeft de rekening courant het karakter van een lening of ziet de fiscus de rekening courant als “uitdeling” aan de aandeelhouder. Met belasting betalen als gevolg. Het goed vastleggen van de rekening courant verhouding, of lening is daarbij van groot belang.

Vragen die naar mijn oordeel goed en bij aanvang van de verplichting moeten worden beantwoord zijn:

  • Hoe betaal je als DGA de rekening courantschuld terug?
  • Welke zekerheden worden er gesteld?
  • Welke (zakelijke) rente is er afgesproken ?
  • Komt de continuïteit van de BV niet in het gedrang door de opname van de  rekening courant?
  • Zou de BV een zelfde rekening courant ook aan een derde hebben verstrekt onder gelijke omstandigheden?

Kortom: Er zitten toch wel haken en ogen aan een rekening courant verhouding van de DGA met de BV. Mijn advies, gebruik een rekening courant zo als het bedoeld is: verrekenen tussen de BV en privé, maar wel met een kortstondig (overlopend) karakter. Wil je meer weten over de rekening courant verhouding tussen jou en jouw BV? Neem contact met ons voor het maken van een afspraak, wij van 216 vertellen je er graag meer over.

Neem contact met ons op

Per e-mail Telefoon 088-9955216