Van eenmanszaak naar bv | Diverse fiscale routes - 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

Mogelijk denk jij erover na om jouw eenmanszaak om te zetten naar een bv. Hiervoor zijn diverse fiscale routes mogelijk. Welke past het beste bij jou?

Wanneer jij jouw eenmanszaak beëindigt, dan komt de fiscus zijn deel opeisen. Immers, over de stakingswinst – het verschil tussen de bedrijfseconomische waarde en de boekwaarde van de onderneming – moet inkomstenbelasting betaald worden in de fiscale box 1. Deze belastingclaim kan oplopen tot maximaal 44,68% van de door u gerealiseerde stakingswinst.

Uitstellen en verlagen belastingheffing

In de wet worden er twee opties geboden om de eenmanszaak in te brengen in een bv. De eerste mogelijkheid is het ruisend inbrengen en de tweede mogelijkheid is het geruisloos inbrengen. Bij een ruisende inbreng zul jij af moeten rekenen over de gerealiseerde stakingswinst bij het beëindigen van jouw onderneming. Over de stakingswinst moet jij zoals eerder opgemerkt maximaal 44,68% inkomstenbelasting betalen. Goed te weten is dat jij de directe belastingdruk kunt verlagen door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Zo kun jij de belastingheffing uitstellen en in de toekomst mogelijk verlagen.

Stakingslijfrente

Het maximale bedrag aan stakingswinst dat mag worden omgezet in een fiscaal aftrekbare lijfrente bedraagt € 454.237,-. Wel moet jij aanvullend aan een aantal eisen voldoen om van dit bedrag gebruik te mogen maken. Een van de voorwaarden is dat jij op het moment van staken niet meer dan vijf jaar jonger mag zijn dan de AOW-leeftijd.

Ben jij daarentegen tussen de vijf en vijftien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan komt jij in aanmerking voor een maximaal bedrag van € 227.126,-. Ook als jij meer dan vijftien jaar jonger bent dan de AOW-leeftijd kun jij in aanmerking komen voor dit bedrag. Wel is dan de voorwaarde dat de lijfrente-uitkeringen niet mogen worden uitgesteld, maar direct moeten ingaan. Voldoe jij niet aan de voorgaande voorwaarden, dan geldt nog altijd een maximum van € 113.569,-.

Wanneer jij binnen de eenmanszaak gebruik hebt gemaakt van de oudedagsreserve, dan moet jij de stand van deze reserve in mindering brengen op de maximaal genoemde bedragen voor de stakingslijfrenteaftrek. Goed te weten is dat na jouw overlijden de lijfrente-uitkeringen via een nabestaandenlijfrente terecht kunnen komen bij jouw partner of, onder voorwaarden, bij jouw kinderen. Bij een stakingslijfrente of opheffing FOR, kan worden overwogen dit bij een bank of verzekeraar te doen. Als jouw bv failliet gaat, dan gaat jouw toekomstvoorziening tenminste niet mee.

Geruisloos

Behalve de hiervoor besproken ruisende inbreng kunt u ook gebruikmaken van de tweede mogelijkheid die de wet biedt: de geruisloze inbreng. Dit houdt in dat jij wel jouw eenmanszaak staakt, maar dat jij tegelijkertijd de belastingclaim doorschuift naar jouw nieuwe bv. Wil jij hiervan gebruikmaken, dan zul jij in principe een nieuwe vennootschap moeten oprichten.

Alleen in bijzondere gevallen is het mogelijk om een bestaande vennootschap te gebruiken. Dit mag alleen wanneer de feitelijke activiteiten van deze bv op het moment van inbreng vergelijkbaar zijn met die van de in te brengen onderneming. Een bijkomende voorwaarde is dat de aandelen van de bestaande bv door u als inbrenger zelf moeten worden gehouden. Het verzoek voor toepassing van de geruisloze omzetting schriftelijk moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Wordt er geen verzoek ingediend, dan zal de Belastingdienst uitgaan van een ruisende omzetting. Er zijn standaardvoorwaarden waaraan moet worden voldaan wil de Belastinginspecteur het verzoek voor geruisloze omzetting inwilligen.

Fiscaal voordeel

De geruisloze variant is fiscaal voordeliger dan de ruisende variant wanneer de stakingswinst hoger is dan de maximale stakingslijfrenteaftrek. Door de volgende methode kan toch het beoogde voordeel worden gerealiseerd. Jij brengt hierbij een zodanig deel van de onderneming ruisend in dat de stakingslijfrenteaftrek optimaal wordt benut.

Stel, jij voldoet aan de voorwaarden waarbij jij in aanmerking komt voor het maximale bedrag van € 227.126,-. De goodwill bedraagt circa € 340.000,-. In een dergelijk geval wordt tweederde van de onderneming ingebracht. Jij vormt jouw bv vervolgens om in een vof of maatschap. Na enige tijd breng jij het resterende deel van de onderneming geruisloos in. De activiteiten van de bv zijn in een dergelijk geval vergelijkbaar met die van de in te brengen onderneming. Jij hebt via deze methode optimaal gebruikgemaakt van de fiscale mogelijkheden.

Als jij van plan bent de onderneming binnen vijf jaar te verkopen, is ruisende inbreng fiscaal aantrekkelijker. Wanneer jij voor 1 april een intentieverklaring voor een ruisende inbreng heeft, kun jij met terugwerkende kracht tot 1 januari jouw onderneming inbrengen. Bij een geruisloze inbreng is dit tot 1 oktober mogelijk.

Verder is belangrijk dat jij samen met een adviseur nagaat of het omzetten van de eenmanszaak naar een bv wel fiscaal voordeel biedt. De reden voor de omzetting kan echter ook gelegen zijn in niet-fiscale motieven, zoals het beperken van de aansprakelijkheid in privé.

Kortom, heb jij een onderneming in de vorm van een eenmanszaak en wil jij deze in de toekomst in een bv-vorm bedrijven, dan kun jij overwegen om jouw onderneming vooruitlopend op de overdracht geruisloos of ruisend om te zetten in een bv. Dit kan in sommige gevallen een optimalere route zijn dan een staking in de inkomstenbelastingsfeer.

Gelet op de complexiteit van dit onderwerp raad ik jou aan om een adviseur in de arm te nemen. Graag zijn wij bij 216 jou hierbij van dienst!

Neem contact met ons op

Per e-mail Telefoon 088-9955216