Ik heb een conflict met een werknemer - 216

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

Conflicten kunnen de stemming en spirit in je bedrijf behoorlijk verzieken. Gelukkig kunnen wij je adviseren en begeleiden naar een goede oplossing voor iedereen.

Oplossen conflict

Neem als werkgever vooral het initiatief om het conflict op te lossen. Dit doe je door met je werknemer in gesprek te gaan en hem/haar open vragen te stellen. Vraag wat je werknemer nodig heeft om tot een oplossing te komen. Soms kan het helpen om een deskundige in te schakelen, zoals een MfN- geregistreerde mediator. Omdat een mediator geld kost, is het verstandig om vooraf duidelijke prijsafspraken te maken. In twee of maximaal drie sessies moet wel duidelijk zijn of het conflict inderdaad met mediation kan worden opgelost.

Ziekmelding

Soms meldt een werknemer zich bij een conflict ziek. Als je dat ziet aankomen, kun je dat al van tevoren melden bij de bedrijfsarts (arbodienst). Zodra de werknemer zich ziek meldt, dien je in ieder geval de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts bepaalt namelijk of je werknemer echt niet in staat is om te werken. Dat mag jij als werkgever niet doen.
Bij een ziekmelding tijdens een conflict is er soms geen sprake van medische arbeidsongeschiktheid, maar raadt de bedrijfsarts wel aan om eerst het conflict op te lossen voordat de werknemer weer aan het werk kan. Vraag aan de bedrijfsarts wat jij als werkgever kunt doen en of mediation zin heeft. Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kun je een second opinion aanvragen bij het UWV. De werknemer kan dat ook doen en mag ook een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.

Ontslagprocedure

Alleen als het conflict de arbeidsrelatie ‘ernstig, duurzaam en onherstelbaar’ heeft verstoord, kun je bij de kantonrechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen. Ontslag moet een laatste redmiddel zijn. Stap je te snel naar de rechter, dan zal de rechter het verzoek tot ontbinding afwijzen.

Vergoeding

Als de rechter het verzoek tot ontbinding toekent, zal hij daarbij aan de werknemer een transitievergoeding toekennen. Oordeelt de rechter dat de werkgever het conflict zelf heeft veroorzaakt en ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan zal hij daarnaast een billijke vergoeding kunnen toekennen. Deze vergoeding is afhankelijk van de omstandigheden, maar kan erg hoog zijn.

Veilige werkomgeving

Als de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toewijst, kent hij in principe aan de werknemer de transitievergoeding toe. Als de rechter tot de conclusie komt dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij een lagere vergoeding toekennen dan de transitievergoeding. Dit komt echter maar zelden voor. Als de rechter van oordeel is dat de werkgever het conflict heeft veroorzaakt en (daarmee) ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan de rechter naast de transitievergoeding aan de werknemer ook een billijke vergoeding toekennen.

Wij kunnen je helpen bij het voorkomen van nare financiële gevolgen door conflicten met werknemers.